Tartu International Fellowship

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 

Google Sheets

Lõime Google Sheets´is eelarve ja tegelike kulude-tulude koondaruande tabeli. Koondaruanded genereeritakse automaatselt ja dünaamiliselt.

Antud ülevaated on visuaalselt väga kergelt hoomatavad ja annavad selge ülevaate erinevatest finantstehingutest.

 

 

Projektid