Audio helitaseme ühtlustamise tööriist

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

 

Pythonis loodud tööriist

Antud programm on sama sisuga, kuid erinevatel viisidel loodud helifailide võrldemiseks. Näiteks intrumentide akustiliste omaduste võrlemiseks sama loo puhul või mikrofonide helikvaliteedi võrdlemiseks.

Kliendi tellimusel lõime programmi, mis töötleb enamlevinud audioformaatides faile ja ühtlustab nende helitasemeid üksteise suhtes.

Helifaile ühtlustatakse mitte aritmeetilise keskmise vaid ruutkeskmise (RMS) järgi. Selle lähenemisega on ühtlustatud helifailid kõrvale sama valjususega. Programm ei arvesta valjususte arvutamiseks vaikust failis. See välistab olukorrad, kus enamasti vaikust sisaldavad faili arvestatakse kui vaikset faili.

Programm on saadaval githubis, kus on lisaks lähtekoodile ka allalaetav programm (windows ja macOS) ja kasutusjuhend. Lähtekood on kirjutatud Pythonis ja programm on kasutatav käsureal.

 

 

Projektid