Niisiis… Hakkame tööle!

Pakume IT teenuseid

Me oleme avatud mõtlemisega noored inimesed, kes soovivad arendada Eesti IT valdkonda, ja seeläbi parendada oma tööga inimeste ja firmade igapäevaelusid.

Pakutavad teenused

Järjest suurem on nõudlus IT-lahenduste järele. On muutunud elementaarseks, et igal ettevõttel on kodulehekülg ning iga pood pakub ka e-poe võimalust. Kuna areneb IT, peavad arenema ka neid toetavad süsteemid ning laienema võimalused, mida IT meile pakub. Järjest rohkem on vaja optimeerida ja automatiseerida, et tagada mugavus ja kiirus suurte mahtude ja paljude võimaluste juures.

VEEBIARENDUS
VEEBIDISAIN
IT ARENDUS
IT ANALÜÜS

Meist

Meie ettevõttes on kaks IT-spetsialisti: Koidu Vest ja Mark-Felix Mumma. Meil on vastavalt haridused (Veebispetsialist ning Äri-Infotehnoloog) ja omame seeläbi pakutavate teenuste kohta ammendavaid teadmisi ja oskusi. Lisaks on meil kokku üle 6 aasta erialast töökogemust erinevates Eesti ettevõtetes.

Me müüme teenust selle väärtuse järgi ja meie töö väärtus peegeldub ettevõtte klientide arvus või töö efektiivsuses ja kvaliteedis. Tänu meie ettevõtte väiksusele saame pakkuda madalamaid tunnihindasid võrreldes teiste Eesti IT teenuseid pakkuvate ettevõtetega. Olenemata madalamast hinnast on meie töö kvaliteet kõrge, arvestades meie kogemusi ja kvalifikatsioone.

Meie suund on aidata paljudel ettevõtetel tegutseda edukalt ka internetis tänu meie kaunitele disainilahendustele ja kliendipoolsele lähenemisele. Me töötame suure pühendumusega, et tagada Teile lai klientide tulv ja jätkusuutlik firma areng.

põhiprotsess

Koosolekud

Arutleme Teiega erivõimalustest ja teeme kindlaks Teie täpsed soovid, vajadused ja võimalused. See on põhiliseks aluseks ja suunaks meie tööle. Töö käigus saavad toimuma vaheosade valmimisel lisakoosolekud, kus valideerime tööd ja veendume oma suuna ja töö korrektsuses.

prototüüp

Töö vaheetappide tulemusena valmib kas prototüüp või kavand. Antud vahetulemuse kaudu saate parema ettekujutuse meie visioonist antud tööle. Koos saame prototüübi alusel hõlpsalt tuvastada vigu ning peale parandusi saame jätkata tööd oodatava tulemi suunas.

Tulemus

Anname Teile töö üle, kui kõik töö etapid on läbitud ja soovitud eesmärk on saavutatud. Selgitame Teile ka põhjalikult töötulemusi, sõltuvalt tööst edastame dokumentatsiooni ja vastame Teie kõikvõimalikele küsimustele. Meie eesmärk on, et klient saaks aru tulemi sisust ning oleks tulemusega täielikult rahul.

Meie teenuste kasulikkus

Veendume koos Teiega tehtava töö vajalikkuses ning kasulikkuses. Meie eesmärk on edendada Teie ettevõtet ning aidata Teil saavutada seatud eesmärgid.

SUUREM KASUM
ROHKEM KLIENTE
PAREM KASUTAJAKOGEMUS
KÕRGEM FUNKTSIONAALSUS

Meie hinnad on madalamad turu keskmisest, avalikud ja tunnipõhised. Soovime olla läbipaistvad ja ausad ning seeläbi pakkuda klientidele kindlustunnet.

Tänu tunnihindadele maksab klient tehtud töötundide eest, seega projektihind kujuneb täpselt vastavalt töötundide arvule.

Teenuste hinnad

Veebiarendus 30€/h (Hind pole kivi!)

 • Hinna sees on konsultatsioon enne teenuse osutamist, teenuse osutamise ajal ja selle järgselt – olete alati protsessist teadlikud, ükski küsimus ei jää vastuseta ning teenuse järgselt saate alati abi.
 • Pakume oma klientidele modernseid veebitehnoloogia lahendusi ja vahetut tagasisidet.
 • Digiturundust pakume lisateenusena veebiarenduse juures.
 • Arendame firma lehekülgesid, isiklikke lehekülgesid, blogisid, tutvustavaid lehekülgesid ja veebipoode.
 • Kõik veebilehed on alati optimeeritud otsingumootori parimaks tööks, et tagada klientide jõudmine veebilehele.
 • Keskendume sellele, et meie töö sobiks veebilehe sihtgrupiga.

Veebidisain 30€/h (HIND POLE KIVI!)

 • Hinna sees on konsultatsioon enne teenuse osutamist, teenuse osutamise ajal ja selle järgselt – olete alati protsessist teadlikud, ükski küsimus ei jää vastuseta ning teenuse järgselt saate alati abi.
 • Pakume oma klientidele modernset veebidisaini lahendusi ja vahetut tagasisidet.
 • Kasutame oma disainis loovust ja interaktiivseid arendusi, et hämmastada nii meie kui ka nende kliente.
 • Soovime klientidega teha lähedat koostööd, et nende ideed ja vajadused oleks võimalikult täpselt täidetud.
 • Disainime platvorme, firma lehekülgesid, isiklikke lehekülgesid, blogisid, tutvustavaid lehekülgesid ja veebipoode.
 • Keskendume sellele, et meie töö sobiks veebilehe sihtgrupiga.
 • Teenuse lõpptulemuseks on prototüüp ja disainijuhend.

IT arendus 30€/h (HIND POLE KIVI!)

 • Hinna sees on konsultatsioon enne teenuse osutamist, teenuse osutamise ajal ja selle järgselt – olete alati protsessist teadlikud, ükski küsimus ei jää vastuseta ning teenuse järgselt saate alati abi.
 • Arendame veebiplatvorme, mobiili- ja veebirakendusi.
 • IT-arendusele eelneb IT-analüüs, et välja selgitada sobivaim viis arendamiseks, oodatav ajaline maht ja muud olulised faktorid sealjuures. Klient võib edastada meile ka valmis analüüsi, et saaksime alustada kohe arendusest.
 • Arenduses kasutame eelkõige agiilseid meetodeid, mis kindlustavad suurima paindlikkuse ja kliendi rahulolu.

IT analüüs 30€/h (HIND POLE KIVI!)

 • Hinna sees on konsultatsioon enne teenuse osutamist, teenuse osutamise ajal ja selle järgselt – olete alati protsessist teadlikud, ükski küsimus ei jää vastuseta ning teenuse järgselt saate alati abi.
 • IT-analüüsi tulemusel tulevad välja IT-lahenduste nõrgad ja tugevad küljed. Selle abil saab klient teha kalkuleeritud otsused ettevõtte heaoluks.
 • Teenusena töötame välja erinevate IT-platvormide analüüsistaadiumis nii funktsionaalsusnõudeid, funktsionaalset analüüsi, ärianalüüsi ja ka andmemudeleid, mida võime hiljem rakenduse- või andmebaasina realiseerida.
 • Pakume erinevaid analüüsi tüüpe nagu süsteemianalüüs ja IT-ärianalüüs, mis sisaldavad olemasolevate IT-lahenduste arendamise või uute süsteemide arendamise eelanalüüsi.

Lisatööd

Lisatööna pakume digiturundust ja loome logosid, graafilist disaini veebilehekülgedele, reklaamplakateid ja flaiereid/infolehti ja animeeritud reklaame, veebilehe osasid ja näiteks tutvustavaid videosid. Pakume ka brändi loomist, sinna hulka kuulub logo ja ilme disain ning brändietiketi loomine.

Partnerid ja töötajad

Otsime koostööpartnereid ja spetsialiste meie ettevõttesse.

Kontaktandmed

Aadress:

Tallinn, Harju, 11313

Pärnu mnt 110

Kontaktnumbrid:

55699804 (Koidu Vest)

56484939 (Mark-Felix Mumma)

E-mail: info@niisiis.ee

ww
Koidu Vest

Veebispetsialist

Juhatuse liige
Mark-Felix Mumma

Äri-infotehnoloog

Juhatuse liige